חופשת לידה - זכויות היולדת חופשת לידה - זכויות היולדת

זכויות יולדת בחזרה לעבודה

 עו"ד קרן קופרמן 

חוק עבודת נשים מגן על נשים גם במועד חזרתן לעבודה לאחר חופשת הלידה ומקנה להן זכויות שונות כגון דמי לידה. להלן נסקור את עקרי הזכויות. כפי שציינתי באם קיים נוהג או הסכם קיבוצי או אישי המקנה לך זכויות החורגות מהזכויות להלן, הן כמובן תקפות וחלות.

זכות לחופשה ללא תשלום לאחר חופשת הלידה 

עובדת זכאית בנוסף לחופשת הלידה לחופשת חל"ת (חופשה ללא תשלום) וזאת לאחר תום חופשת הלידה (שהינה 14 שבועות או 26 /שבועות לפי הותר של העובדת וכפי שפירטתי בחלק הקודם). הזכות קיימת לעובדת שהוותק שלה הוא 12 חודשים או יותר ואזי היא רשאית להיעדר מהעבודה מתום חופשת הלידה, למשך כ-¼ ממספר החודשים שבהם עבדה אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה, אך לא יותר מ-12 חודשים מיום הלידה (כאשר חלק של חודש לא יבוא במניין). החוק קובע כי ממספר החודשים שהעובדת תהיה רשאית להיעדר לחל"ת, יופחתו מספר השבועות שבהם חופשת הלידה שנוצלה על ידי עלתה על 14 שבועות, או על תקופה של 14 שבועות.

החוק גם קובע כי עובדת שנעדרה בשל הארכת חופשת הלידה בחופשה ללא תשלום, והתייצבה לעבודה לפני תום תקופת חופשתה או הביעה רצונה לחזור לעבודה המעסיק לא יכול לדחות את החזרתה לעבודה ליותר מארבעה שבועות מיום שהתייצבה או הביעה רצונה לחזור.

שעת הנקה:

לפי החוק עובדת רשאית להיעדר מעבודתה מתום חופשת הלידה עד לתום 4 חודשים מאותו יום שעת אחת ביום, ללא ניכוי משכרה, ובתנאי שהעובדת  מועסקת במשרה מלאה (43 שעות בשבוע למי שעובדת 5 ימים). כלומר עובדת המועסקת במשרה חלקית לא זכאית לשעת הנקה.

יודגש כי העובדת אינה חייבת להניק בפועל כדי להיות זכאית לשעת ההנקה.

הגנה מפני פיטורים ושינוי היקף משרה:

החוק קובע כי אין לפטר עובדת בתקופה של 60 יום לאחר תום חופשת לידה, ואף לא לתת הודעת פיטורים למועד החל בתקופה זו, אלא אם ניתן היתר לכך על ידי שר התמ"ת. שר התמ"ת ייתן היתר בתקופה זו אך ורק אם הפיטורים אינם בקשר עם  הלידה וחופשת הלידה וגם בתנאי שעסקו של המעביד חדל לפעול או שהוא הוכרז כפושט רגל.

בנוסף קובע החוק כי במניין ימי ההודעה המוקדמת לפיטורים לא תבוא התקופה שדל ה 60 ימים מתום תקופת הלידה ורק בסיומם יוכל המעביד לפטר את העובדת.

כמו כן על פי החוק, חל איסור פגיעה בהיקף המשרה ובשכרה של העובדת. עם זאת, שינוי זמני בהיקף המשרה שהוא מיוזמת העובדת ומקורו במצב רפואי לקוי לא יהיה בבחינת פגיעה בהיקף משרה.

הפסיקה הרחיבה את האיסור מכוח החוק וקבעה כי האיסור על פיטורים ופגיעה בהיקף משרה קובע למעשה כי המעביד אף חייב להעסיק את העובדת בפועל במהלך החופשת לידה ולאפשר לה להוכיח את עצמה ואין באפשרותו לשלם לה את שכרה ב 60 יום מבלי שתועסק בפועל במקום העבודה.

התפטרות עובדת לצורך טיפול בילד

החוק קובע כי עובדת שמתפטרת 9 חודשים מיום שילדה, על מנת לטפל בילד, תהיה זכאית לפיצויי פיטורים כאילו פוטרה. הזכות לפיצויי פיטורים מכוח הסעיף אינה מותנית בהפסקת עבודתה של העובדת כליל ואין היא נשללת אוטומטית אם העובדת עברה לעבור לאחר התפטרותה במקום אחר. על פי פסיקת בית הדין לעבודה תיבחן המשרה החדשה אליה עברה העובדת וככל שהיא פחותה בהיקפה או אפילו נוחה יותר מבחינת קירבה גיאוגרפית למגורי העובדת תחשב העובדת המתפטרת למפוטרת לעניין הזכות לקבל פיצויי פיטורים מכוח החוק.

עבודה במשמרות לילה ובמשמרות שבת

חוק עבודת נשים קובע כי חל איסור על מעביד להעסיק עובדת אשר שבה מחופשת לידה, בעבודות לילה או במנוחה שבועית במשך 4 חודשים מתום חופשת הלידה אלא אם כן הסכימה לכך העובדת בכתב. עבודת לילה מוגדרת בחוק כעבודה ששתי שעות ממנה לפחות היא בתחום השעות 22:00 ועד ל 6:00 בבוקר. יש מספר סוגי עבודות שההוראות הנ"ל לא חלות עליהם. הפרת הוראה זו הינה עבירה פלילית שדינה קנס ואף מאסר.

הכותבת, עו"ד קרן קופרמן מהיא ומחית בדיני עבודה, מנהלת מחלקת דיני עבודה במשרד ש.פרידמן ושות', עו"ד בתל אביב

הזכויות שצוינו נכונות לדין במועד כתיבתן (ינואר 2014) . בנוסף במקרים בהם יש במקום העבודה שלך הסכם קיבוצי או שאת חתומה על נהגים או הסכמים אישים שמעניקים לך זכויות נוספות הן כמובן יינתנו , היות והאמור הינו אך ורק הזכויות המגיעות לכל עובדת מכוח חוקי המגן שלא ניתן לוותר עליהן או להתנות עליהן.

EmptyView

הצטרפו למועדון הדיוורים של האגיס

מלאו את הפרטים וקבלו קוד קופון ישירות לנייד שלכם
זה הבייבי הראשון שלי 
בשליחת טופס זה אני מסכים שמידע עליי יישמר במאגרי המידע של החברה והיא תשתמש בו בהתאם ל מדיניות הפרטיות
לקבלת הקופון אנא אשרו קבלת דיוורים ע"י סימון התיבה